Vladimir Solovjov

Protest tegen het antisemitisme in de persHet antisemitisme dat de Russische pers verspreidt is een ongekende overtreding van de meest basale vereisten van rechtvaardigheid en mensenliefde. Wij vinden het nodig om de Russische maatschappij deze elementaire vereisten in herinnering te brengen. Dat ze in vergetelheid geraakt zijn is de enige reden voor het zogeheten Joodse vraagstuk en het oprecht en eenvoudig accepteren van deze vereisten is de enige weg om dit vraagstuk op te lossen.

1. Er zijn in alle volkeren ondeugdelijke en kwaadaardige mensen te vinden, maar er is geen ondeugdelijk of kwaadaardig volk, omdat persoonlijke morele verantwoordelijkheid daardoor opgeheven zou worden, en daarom is elke vijandige uitspraak of handeling tegen het Jodendom in zijn algemeenheid en tegen Joden als zodanig een bewijs van onnadenkende hartstocht door blind nationaal egoïsme of van persoonlijke inhaligheid, en kan in geen geval gerechtvaardigd worden.

2. Het is onrechtvaardig om de joden de verantwoordelijkheid te geven voor die fenomenen in hun leven die in het leven geroepen zijn door de eeuwenlange Jodenvervolging in Europa en door de abnormale omstandigheden waarin dit volk geplaatst werd. Als de Joden eeuwenlang gedwongen werden om zich alleen met geldzaken bezig te houden, terwijl alle andere activiteiten voor hen verboden waren, dan kunnen de onwenselijke gevolgen van deze exclusieve gerichtheid van de joodse krachten niet door verdere beperkingen weggenomen worden: die zouden de voorafgaande abnormale stand van zaken alleen maar bestendigen.

3. Het toebehoren aan het Semitische volk en aan de wet van Mozes is niet iets afkeurenswaardigs en mag op zichzelf niet de basis zijn voor een bijzondere burgerlijke positie van joden ten opzichte van Russische onderdanen met een andere nationaliteit of religieuze achtergrond. Aangezien Russische joden uit bepaalde standen dezelfde plichten hebben als de andere vertegenwoordigers uit die standen, is het rechtvaardig dat ze ook dezelfde rechten hebben.

Het is vooral voor onszelf nodig en van belang om deze elementaire waarheden in te zien en toe te passen. Een versterking van de nationale en religieuze vijandigheid, die zozeer tegengesteld is aan de geest van het christendom, en die gevoelens van rechtvaardigheid en mensenliefde onderdrukt, tast de maatschappij in haar fundament aan en kan tot zedelijke verwildering leiden, vooral nu humane ideeën zo duidelijk in verval raken en het juridische principe in ons leven zo zwak vertegenwoordigd is.

Daarom moeten we alleen al vanuit een gevoel van nationaal zelfbehoud de antisemitische beweging niet alleen als in essentie onzedelijk, maar ook als uiterst gevaarlijk voor de toekomst van Rusland veroordelen.

Vertaling Josephien van Kessel

<   

TSL 46

   >