Dolph Kohnstamm

In memoriam Sander Zweers 1931-2011Alexander Frederik Zweers studeerde in de jaren vijftig Slavische talen aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn afstuderen (bij de hoogleraren Becker en Ebeling) was Zweers eerst enkele jaren als tolk-vertaler werkzaam, onder andere voor de Staatsmijnen. Omdat hij toen geen aanstelling kon krijgen aan een Nederlandse universiteit solliciteerde hij naar een post als associate professor slavistiek aan de University of British Columbia in Vancouver. In 1964 trouwde hij daar met een Hongaarse immigrante. In 1967 verhuisde Zweers naar Waterloo, Ontario, waar hij als associate professor Russische literatuur (later full professor) verbonden werd aan de University of Waterloo, afdeling Germanic and Slavic languages.

In 1971 promoveerde Zweers in Groningen, bij professor André van Holk, op een proefschrift over de literaire procedés die Tolstoj toepaste in zijn trilogie Kinderjaren, Jongensjaren en Studentenjaren. Een van de stellingen bij dat proefschrift luidde: ‘De auteur blijft zozeer achter de schermen in de trilogie dat we niet kunnen zeggen, dat Tolstoj enige waarheid over [eigen, DK] jeugdervaringen in zijn werk blootlegt.’ Zweers was in deze opvatting zo radicaal dat er van hem zelfs niet over een ‘gedeeltelijk autobiografisch’ werk mocht worden gesproken. Het analyseren van de literaire procedés die schrijvers hanteren in hun relatie tot de door hen beschreven personages, en dan speciaal in semiautobiografische geschriften, is ook na zijn proefschrift Zweers’ hoofdthema van onderzoek gebleven. Dit tot en met het boek dat hij in 1997 publiceerde over de procedés toegepast door Ivan Boenin in zijn ‘autobiografische’ roman Het leven van Arsenjev.

Tussen zijn dissertatie en de studie over Boenin schreef Zweers geen boeken maar wel een flink aantal artikelen en boekbesprekingen, vooral in Canadian Slavonic Papers, The Slavic and East European Journal en Canadian Journal of Netherlandic studies. Voor dit laatste tijdschrift schreef hij artikelen over boeken van Büch, Couperus, Van Eeden, Emants en Voeten. Ook schreef hij veel papers voor congressen van slavisten in Canada.

Mijzelf was Sander Zweers het vorig jaar intensief behulpzaam bij het uitbrengen van de herinneringen van Tolstojs oud-leerling Vasili Morozov aan zijn jaren op school bij Tolstoj (zie TSL 59). Met hem is een goede vriend en een van de laatste nog levende leerlingen van professor Becker heengegaan.
   <

TSL 60