Carla de RuyterVAVILON, een Russische literaire websiteVolgens Michail Sjisjkin, winnaar van de Bolsjaja kniga (Grote boeken)-prijs 2011 is alles wat in Rusland wordt gepubliceerd gratis te bekijken op internet.1 Dat gaat misschien wat ver, maar goede websites op het gebied van de Russische literatuur zijn er zeker.

ВАВИЛОН (VAVILON – BABYLON) is hiervan een mooi voorbeeld. De site die in 1997 op internet verscheen is gewijd aan moderne Russische letterkunde, vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw.

vavilon: personen en teksten


Het belangrijkste onderdeel van de site is ‘Лица русской литературы’ (Personen in de Russische literatuur). Deze encyclopedie van figuren die een rol spelen in de literaire wereld van de laatste decennia wordt regelmatig aangevuld met actuele informatie, met interviews, foto’s en andere afbeeldingen van – inmiddels bijna achthonderd – schrijvers, critici, vertalers en uitgevers, en met links naar sites over hen. Vooral de foto’s zijn interessant: je wilt nu eenmaal graag weten hoe een dichter of schrijver eruitziet.

Zoeken kan op verschillende manieren. Polina Barskova is te vinden op haar naam, maar ook via ‘Russische schrijvers die in de Verenigde Staten wonen’, via ‘dichters’ of via ‘schrijvers van de generatie 1966-1978’.

Bekendheid is geen garantie voor auteurs om te worden opgenomen in deze encyclopedie. Belangrijk is de kwaliteit van hun werk, dat vernieuwend moet zijn. Vanuit deze visie is er geen ruimte voor populaire schrijvers als Jevgeni Grisjkovets of Viktor Pelevin, wel voor Natalja Beltsjenko, Timoer Kibirov, Vjatsjeslav Pjetsoech en Michail Sjisjkin.

In de hectische jaren na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie richtten de gevestigde literaire uitgeverijen en dikke tijdschriften zich op het publiceren van schrijvers die – al dan niet ondergronds of in de emigratie – naam hadden gemaakt. Om ruimte te geven aan jonge, vernieuwende schrijvers voor wie daar geen aandacht was, zette dichter en criticus Dmitri Koezmin op, ‘which today is one of the best doors into contemporary Russian literature’.2 Hij bouwde de site rond een virtuele bloemlezing van moderne Russische literatuur, meest gedichten.

Bij ‘Тексты и авторы’ (Teksten en auteurs) is dit werk te vinden, op genre of op auteur, direct of via links naar andere sites. Hier worden bij elke auteur enige bio- en bibliografische gegevens vermeld.

vavilon: geschiedenis


In de jaren tachtig van de vorige eeuw was VAVILON de naam van een literair samizdattijdschrift én van de groep van vijf jonge auteurs die het tijdschrift vulde. VAVILON is geïnspireerd door de gelijknamige rocksong van Boris Grebensjikov uit 1981 en gekozen als metafoor voor ‘a multitude of voices, a multitude of ideas about what literature should be’.3 Het tijdschrift werd een almanak die in druk verscheen tussen 1992 en 2003. De schrijversgroep werd een forum voor de literaire generatie van de jaren negentig, later voor alle schrijvers die de literatuur wilden vernieuwen volgens de ideeën van deze groep. Zij stond voor professionalisme en wilde een rol spelen in het moderne literaire leven. In 1997 verscheen VAVILON op internet. Vanaf het eind van de jaren negentig verwijst VAVILON ook naar literaire sites als Современная русская литература (Moderne Russische literatuur) van Vjatsjeslav Koeritsyn en Журнальный зал (De tijdschriftenzaal).

Met VAVILON wilde Dmitri Koezmin, een van de centrale figuren van de VAVILONgroep, niet alleen teksten publiceren, maar ook een beeld geven van andere literaire activiteiten in de jaren negentig. De site werd daarom aangevuld met informatie over het literaire leven in Moskou, zoals aankondigingen van literaire avonden en boekpresentaties. En met digitale versies van tijdschriften, waaronder zijn eigen VAVILON, en almanakken van de festivals van het vrije vers die hij organiseerde. Van belangrijke uitgeversseries werden titelcatalogi opgenomen. Een groot aantal hieruit is elektronisch beschikbaar.

Verschillen in literaire opvattingen tussen de VAVILON-groep en jongere schrijvers leidden er in 2004 toe dat het forum werd opgeheven. VAVILON dient sindsdien nog slechts als een archief voor het literaire leven van Moskou, evenals voor de tijdschriften uit voornamelijk de jaren negentig. De overzichten van de uitgeversseries van dichtbundels zijn deels bijgehouden tot ongeveer 2006, sommige tot en met 2011.

vavilon en proekt argo


Ook na 2004 bleef de site VAVILON zelfstandig bestaan. Vanaf 2006 vormt hij ook het belangrijkste onderdeel van Proekt ARGO , eveneens opgezet door Dmitri Koezmin. Deze oprichter van de literaire uitgeverij ARGO-RISK verwijst met die naam naar het schip van de Argonauten en zijn gevaarlijke reis. Culturele vernieuwingen gaan gepaard met risico. Maar ARGO staat ook voor argot, jargon, taal voor ingewijden. Vernieuwende moderne literatuur is zo’n taal. Ten slotte wil Koezmin met ARGO een link leggen naar de Zilveren Eeuw van de Russische literatuur met tijdschriften als Zolotoje roeno (Het gulden vlies) en Apollon.

Proekt ARGO is VAVILON in een nieuw jasje. De homepage met zijn schreefloze letters en strakke lay-out vormt een groot contrast met de pagina’s met sierlijke letters, illustraties van oude drukpersen en ganzenveren en de kleur van vergeeld papier van VAVILON.

De belangrijkste inhoudelijke uitbreiding is TextOnly, een elektronisch tijdschrift met gedichten, verhalen, essays en vertalingen. Het verdient aanbeveling de bijbehorende lijst van auteurs te raadplegen, want deze zijn niet allemaal opgenomen bij de ‘Litsa’ van VAVILON.1 http://vz.ru/culture/2011/11/30/542863.html
2 Golub, Peter 2011. ‘Vavilon and the Young Poets: A New Subfield of Russian Poetry’. In: Forum for Modern Language Studies 47, 4, 381.
3 Ibid.<   

TSL 63

   >