<       TSL 80 – REDACTIONEEL       >Het tachtigste nummer van TSL heeft als thema Literatuur en muziek. Wat Rusland betreft besteden we achtereenvolgens aandacht aan een opera naar een literair werk: Rimski-Korsakovs Mozart en Salieri gebaseerd op Poesjkins gelijknamige toneelstuk, en een tekst geschreven als een soort muziekstuk, de Dramatische symfonie van Andrej Bjely. De Tsjechische schrijvers Josef Škvorecký en Milan Kundera kwamen allebei in conflict met het communistische bewind in hun land. Škvorecký, een liefhebber van de tijdens het communisme verboden jazzmuziek, emigreerde naar Canada; zijn verhaal ʻEine kleine Jazzmusikʼ is nauw verbonden met ʻEine kleine Nachtmusikʼ van Mozart. Kundera, die uitweek naar Frankrijk, is (hij is 89) een groot kenner van de klassieke muziek (liefhebber van Janáček en de Moravische volksmuziek) en heeft daar veel over geschreven; zijn romans zijn gecomponeerd volgens muzikale principes.

De Russische poëzie is vertegenwoordig met twee hedendaagse dichters: de performer en video-artiest Roman Osminkin en de acteur en regisseur Albert Zinatoellin. Met het proza gaan we verder terug in de tijd: Nadjezjda Doerova, feministe avant la lettre, diende in het begin van de negentiende eeuw in het Russische leger; Michail Prisjvin, een Sovjetschrijver, maar geboren geruime tijd voor de Revolutie, is een van de beste Russische schrijvers over de natuur; de satiricus Vladimir Vojnovitsj is eerder dit jaar overleden. De rubriek ʻRecensies en signalementen’ bevat enkele besprekingen van recent verschenen uitgaven op het gebied van de twintigste- en eenentwintigste- eeuwse Russische literatuur.


Oktober 2018<       TSL 80       >