Natalia AzarovaTwaalf gedichten


Natalia Azarova (Moskou 1956) studeerde Taalwetenschap en Spaans aan de MGU (Moskouse Staatsuniversiteit). Na een geslaagde carrière als zakenvrouw promoveerde ze en schreef ze enkele boeken over poëtische taal en filosofie. Ze is tegenwoordig werkzaam als universitair docent aan het Instituut voor Taalwetenschap van de Russische Academie van Wetenschappen, waar ze het Centrum voor de Bestudering van Wereldpoëzie leidt. In 2012 verscheen een uitgebreide bundel met haar vertalingen van de Chinese dichter Du Fu (712-770). Azarova is een bewonderaarster van de dichter Gennadi Ajgi en kan gerekend worden tot de experimentele neoavant-garde. De hier opgenomen gedichten zijn voor het grootste deel afkomstig uit haar bundel Solo ravenstva .

(‘Solo van gelijkheid’), Moskou 2011.

ZHUANG ZI 1

wat goed om te leren autorijden

en voor-het-eerst-snelheid-te-ervaren

wat goed om het autorijden af te leren

en opnieuw-vrij-te-zijn

wat goed om-te-leren-een-product-te-maken

en rijk te worden

wat goed om af te leren een product te maken

en te bedenken
dat zij-dat-zo-goed-doen
dat ook ik het koop

wat goed om in een land te komen

en dat te leren kennen

wat goed om uit een land te vertrekken

en het te verwensen

en soms te prijzen

wat goed om te leren lief te hebben

en de wereld te ontdekken

wat goed om het liefhebben af te leren

en te-midden-van-de-mensen-te-leven

wat goed om een blik te werpen in het verleden

en de klasgenoten te zien

wat goed om af te leren je hun namen

te herinneren

Praag 2003* * *


zoetige
luide
bonte
kleurrijke
volle

kreten
smaken
geuren
manier van lopen
wind

van de tropen
van de tropen
van de tropen
van de tropen
van de tropen


(van planten – schotels – vrouwen – avonden – vogels)

bonte
luide
volle
zoetige
kleurrijke

kreten
smaken
geuren
manier van lopen
wind

van de tropen
van de tropen
van de tropen
van de tropen
van de tropen


(van planten – schotels – mannen – avonden – vogels)

Etcetera

Miami 2004* * *


– hai, goede nacht!

– op de datsja
brandde het meer
het oude terras zong

– jij
bent zo slecht te horen
vanwege het geklop van de specht

– alleen
huil niet zo erg
de berg is voor iedereen zonder onderscheid verborgen

– wacht op
de morgen
van de vochtige zon

– hai!

– alles is stukgebroken

Moskou 2004.* * *


toen ze ophielden mij in het oog te houden –
stopten de kalenderdata

ik verwijderde me –
wolken vlogen naar me toe en hechtten zich vast

toen spleet het niets in tweeën –
een deel kwam omhoog het andere strekt zich uit

daarin laat ik mijn hart overnachten –
ik wacht op de ziel van de opwarming

ik vrees – ik kan niet zolang wachten – ik slaap in

Moskou 2006.* * *


in praag in de oud-nieuwe synagoge
die zich tegenover de waarheid bevindt
staat de fauteuil van pasternak en stond
vlak naast de fauteuil van een of andere man
ze lazen samen boeken
vaak stonden bij hen namen naast elkaar
bijvoorbeeld in de vernietigde lijsten
vooral in de vernietigde lijsten

Praag 2007.* * *


ik ben een kattenvogel
helemaal gehuld in zonneoorvijgen
ik gleed uit tijdens de vasten van vrolijke
gedachten

en u met welk doel leeft u goed?
en u met welk doel bent u gezond en vrolijk?
glazen van stroom op de maat van geruite
dekens

paasbroodjes van zandmeeuwen

Miami 2007.chinese baadsters


Manifest.

wij zijn voor de communistische gelijkberechtiging
wij zijn geboren tijdens de dag-en-nachtevening
de betekenis is vlezig als de stelen van broccoli

de dag is altijd gelijk aan de nacht
de rest is slechts benadering
vriendelijke reeën van betekenis

wij verklaren de gelijkwaardigheid
van de zonnewende en de volle maan
2008.septemberschlager


hoe we voorbijgaan
hoe we landend bij de hemel
hoe we voorbijgaan door de vochtige bergwaarzeggerij
hoe we voorbijgaan
hoe we voorbijgaan door de omgedraaide lantaarns
hoe we voorbijgaan
langs het nachtleger van de slaperige meeuwen

kijk

naar links
daar

is het verleden beweeglijk als een dik geworden kat

vervolgens

verandert het verleden
in een wolk

en snelt weg

verticaal
omhoog

Moskou 2009twee oude mannen


1.

twee oude mannen rennen me vanaf de tijd tegemoet

het pad van de delta is oneindig

du
aj
du

fu
gi
et


we praatten op het terras

azië overvliegend

nacht zomer augustus ritme dag

omgedraaid in het klad

du
aj
po

gi
fu
eet


alsof het voor hen als voor een rivier voor de winter

de tijd is achter de horizon te verdwijnen
in vier spleetjes

2.

ik had twee bekenden een tweeling-oude-mannen-mexicanen de eerste heette engel met de post kwam het bericht dat engel aan kanker was gestorven ik bel niet meer – begrijp niet wie er in leven is gebleven –

enchel migel kom
de waarheid als je het op de televisie ziet
de lucht van de moskouse hemel is grijs
het is echter te zien
hoe comfortabel de vormen van de wolken zijn
en
gerieflijk voor de hemelbewoners

Bor 2010.* * *


het oog van een paard
is doordringend als het oog

van een natte garnaal

2010.* * *


mediterrane minerva’s van minaretten
hier en daar weidt het gevaar
een schip in de arabische woestijn
dat het zonneweggetje
doorkruist
op de golven tekent het een hamer en sikkel
de passagiers zijn ontevreden

Marokko 2011 .* * *


’s nachts
schiet het balletje van de aarde
los van het balkon
en springt weer

terug

2011

Vertaling Willem G. Weststeijn


1 Chinese dichter en filosoof, vierde eeuw v.Chr<   

TSL 73

   >