<       TSL 86 – REDACTIONEEL       >De helft van TSL 86 is gewijd aan de Poolse literatuur. Het nummer opent met een fraai verhaal van Bruno Schulz, van wiens werk heel veel is verloren gegaan. Dankzij speurwerk in obscure kranten en tijdschriften duikt er toch soms nog iets op. Het niet lang geleden ontdekte en hier vertaalde ‘Undula’ (1922) is er een voorbeeld van. Van Wiesław Myśliwski heeft Karol Lesman al verschillende romans in het Nederlands vertaald. Hier presenteert hij een fragment uit de roman Het Oog van de Naald, die binnenkort in het Nederlands zal verschijnen. Milena Orlowska is een in Nederland (Zeeland) woonachtige Poolse schrijfster. Ze publiceert haar werk in Poolse literaire tijdschriften, nu voor het eerst ook bij ons in een vertaling van een van haar verhalen.

Kees Mercks tekent voor een verhaal van Lidmila Kábrtová, in 2018 winnares van de prijs van het Tsjechische Letterenfonds, en is heel enthousiast over de recent uitgekomen roman Klimaatverdriet van Marek Šindelka.

De Russische literatuur is vertegenwoordigd met zeer verschillende bijdragen: een tekst van Aleksandr Radisjtsjev, de auteur van het nog niet zo lang geleden ook bij ons vertaalde Reis van Petersburg naar Moskou (1789), gedichten van Elizaveta Michajlitsjenko, een dichteres en schrijfster van fantasy die eind vorige eeuw naar Israël is geëmigreerd, en stukken waarin Konstantin Paustovski centraal staat. Paustovski is heel populair in Nederland en België; er is zelfs een vereniging opgericht die zijn naam draagt en onder meer reizen organiseert naar plaatsen waar de auteur heeft gewoond.

April 2021<       TSL 86       >