Marc Van RijswijkHenryk Sienkiewicz

Henryk Sienkiewicz

Henryk Sienkiewicz werd geboren in een verarmde adellijke familie. Zijn geboortejaar en -plaats lijken niet helemaal vast te staan: volgens sommigen werd hij geboren in 1846 in wat toen nog Litouwen was, maar volgens anderen stond zijn wieg in Polen, waar hij in 1848 ter wereld gekomen zou zijn in het dorpje Wola Okrzejska. Hij doorliep het Gymnasium van Warschau en studeerde af aan de Universiteit van Warschau, waar hij filologie en geschiedenis studeerde. Hij had echter niet veel met school op; hij las liever romans, vooral die van Walter Scott en Alexandre Dumas. Hierdoor werd de basis gelegd voor zijn latere schrijversloopbaan. In de jaren zeventig en tachtig van de negentiende eeuw begon hij onder het pseudoniem Litwos korte verhalen te publiceren in dagbladen, waardoor de interesse in zijn persoon toenam en hij uiteindelijk ertoe overging om zijn eigen naam te gebruiken. Behalve met schrijven hield hij zich ook bezig met journalistiek, een terrein waaraan hij een aanzienlijke periode van zijn leven gewijd heeft. Daarnaast was hij ook een aantal jaar redacteur van de Niwa, een Pools literair en wetenschappelijk tijdschrift dat hij gebruikte als podium voor zijn eigen korte verhalen.

De meeste faam verwierf Sienkiewicz met zijn roman Quo vadis, het boek dat hem in 1905 de Nobelprijs voor de Literatuur opleverde. Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak, installeerde Sienkiewicz zich in Zwitserland, vanwaar hij de Poolse belangen behartigde en waar hij bleef wonen tot aan zijn dood in 1916. In zijn boeken snijdt hij vooral thema's uit de vaderlandse geschiedenis aan, maar hij heeft ook andere genres op zijn naam staan, zoals de psychologische roman Bez dogmatu (‘Zonder dogma’), adellijke romans zoals De oude knecht en Hania en historisch-religieuze romans zoals Quo vadis en Pójdźmy za Nim! (‘Laten we Hem volgen!’).Drie verhalen van Henryk Sienkiewicz
<

TSL 94

>