Gavriil Derzjavin


Gedicht
De stroom des tijds voert in haar vlieden
Al 's mensen zaken met zich mee,
Doet volkren, tsaren, piramiden
Vergaan in d'afgrond van de zee.
En wat zich dan nog laat herhalen
In hoorngeschal dan wel in lier,
Wordt door de eeuwigheid vermalen -
Een eender lot wacht alles hier.


Vertaling Marc Scheurs en Peter Zeeman    

<

TSL 8

>