Poolse vertaalwedstrijd
Voor de tweede maal wordt door de Poolse Ambassade in Nederland een vertaalwedstrijd georganiseerd, met als doel beginnende vertalers te stimuleren zich te richten op het vertalen van Poolse literatuur.

De teksten die vertaald moeten worden kunnen (niet meer) worden gedownload van de site van de Poolse Ambassade (www.polamb.nl). Het betreft een kort verhaal van Natasza Goerke, 'Gasnący blask' en een artikel van Anna Bikont en Joanna Szczęsna, 'Onieśmielenie Wisławy Szymborskiej'.

De vertalingen moeten voor 1 maart 2005 worden gestuurd naar de Ambassade van de Republiek Polen, Alexanderstraat 25, 2514 JM Den Haag, onder vermelding van 'Concours Ambassadeur'. Om een zo eerlijk mogelijke beoordeling te garanderen moeten de vertalingen worden ingezonden onder pseudoniem. De envelop met vertalingen bevat tevens een gesloten envelop waar het pseudoniem opstaat. In deze envelop bevinden zich de gegevens van de vertaler: voor- en achternaam, adres, telefoon en eventueel fax en e-mail.

De commissie die de vertalingen zal beoordelen bestaat uit professor W. G. Weststeijn, Slavische letterkunde, Universiteit van Amsterdam (voorzitter), Milo Anstadt (schrijver, publicist), Angela Dekker journalist), Kris van Heuckelom (afdeling Slavistiek van de Katholieke Universiteit Leuven) en Ad van Rijsewijk (Uitgeverij De Geus).

De deelnemers aan het concours zullen voor 30 april schriftelijk worden geïnformeerd over het oordeel van de commissie als ook over het tijdstip van de feestelijke bekendmaking van de uitslag en de uitreiking van de prijzen.

De hoofdprijs is - mits de winnaar unaniem door de commissie wordt gekozen - een vertaalopdracht van Uitgeverij De Geus, die uitgevoerd zal worden in samenwerking met een supervisor, die gesubsidieerd wordt door het Fonds voor de Letteren. Tevens financiert het Instituut voor het Boek te Kraków voor de laureaat een verblijf van één maand in Kraków in 2006, plus reiskosten en een stipendium (3000 PLN). Als de commissie niet tot een eensluidend oordeel komt behouden de organisatoren zich het recht voor andere prijzen toe te kennen. Deelnemers geven hun toestemming dat hun naam (als deelnemer of winnaar) wordt bekendgemaakt en dat hun vertaling of een deel ervan mag worden gepubliceerd in de pers of op het internet.   <

TSL 39

   >