<       TSL 39 – REDACTIONEEL       >Tsjechov stierf in 1904, honderd jaar geleden. Een goede reden een groot deel van dit nummer aan hem te wijden. Als schrijver van verhalen is Tsjechov onovertroffen, zijn toneelstukken trekken nog steeds volle zalen. Je kunt van een schrijver die pas honderd jaar dood is niet zeggen dat zijn werk eeuwigheidswaarde bezit. Maar het is moeilijk voor te stellen dat zijn werk die eeuwigheidswaarde niet zou hebben - ook over duizend jaar zal hij, als de aarde dan nog bestaat, zonder enige twijfel gelezen worden.

Het lijkt erop alsof Tsjechov nooit vijanden heeft gehad, maar uitsluitend bewonderaars en mensen die hem goed gezind waren. Zelfs Majakovski, die in zijn verzet tegen al het bestaande in de cultuur de hele klassieke Russische literatuur 'overboord wilde gooien van het Schip van de Moderne Tijd', had een goed woord voor Tsjechov over; hij prees hem vooral om zijn stijl. We besteden in dit nummer aandacht aan enkele onbekende aspecten van Tsjechovs werk. Dat betreft in de eerste plaats de nooit eerder in het Nederlands vertaalde eenakter Tatjana Repina ( 1889). Ook van Tsjechovs allereerste verhalen, die hij, net twintig, schreef aan het begin van de jaren tachtig van de negentiende eeuw, 'om geld te verdienen', zijn er vele nooit vertaald. Ten onrechte, want er zitten fraaie parodieën en imitaties van andere schrijvers tussen.

Weinig Russische schrijvers kunnen bogen op een Nederlandse fanclub. Tsjechov is een uitzondering: dank zij hem bestaat het Tsjechovgenootschap. Tot de 'fans' kunnen ook de vertalers gerekend worden: Aai Prins, Anne Stoffel en Tom Eekman, die voor Van Oorschots Russische Bibliotheek een compleet nieuwe vertaling van Tsjechovs gehele verhaaloeuvre maken. Gegrepen door Tsjechov is ook de schilder en boekkunstenaar Kurt Löb, die een reeks fraai geïllustreerde uitgaven van de grootmeester van het verhaal het licht heeft doen zien. Het portret dat hij van Tsjechov heeft gemaakt en dat het omslag van dit nummer siert kan bij hem worden besteld.

2004 is ook het sterfjaar van de grote Poolse dichter en Nobelprijswinnaar Czesław Miłosz. In een doorwrocht artikel wordt de essentie van zijn werk nader verklaard.

December 2004<       TSL 39       >