<       TSL 76 – REDACTIONEEL       >


In januari van dit jaar (2017) overleed Jeanne van der Eng-Liedmeier, ouddocente Russische literatuur aan de opleiding Slavistiek van de Universiteit van Amsterdam. Ze is 102 jaar geworden en was vanaf het begin van TSL (1987) nauw bij het tijdschrift betrokken.

Zoals bijna in elk nummer besteden we ook nu weer aandacht aan verschillende Slavische literaturen. Bijna de helft is ingeruimd voor het Pools. Joodse thema’s en motieven zijn in de Poolse literatuur altijd belangrijk geweest, mede dankzij het grote aantal joden dat in Polen woonachtig was. De Holocaust heeft de Joodse bevolking gedecimeerd, maar niet totaal vernietigd. Een jonge generatie Pools-Joodse schrijvers is actief, met Pjotr Paziński als een van de prominentsten. Andere Poolse auteurs in dit nummer zijn de via vertalingen ook bij ons bekende dichteres Ewa Lipska en romanschrijver Wiesław Myśliwski. Zowel Lipska als Myśliwski is vertaald door Karol Lesman, die kortgeleden de Martinus Nijhoffprijs heeft gekregen. We feliciteren hem daar van harte mee. Een vierde Poolse schrijver van wie werk is opgenomen is Julia Fiedorczuk; ze is nog niet eerder vertaald, maar maakt furore in haar eigen land.

Dit jaar kwam er een einde aan de lange carrière van de Russische dichter Jevgeni Jevtoesjenko (1933-2017), geruime tijd de populairste dichter van zijn land, zowel bij het grote publiek als bij de Sovjetautoriteiten. Een totaal andere dichter is de Petersburger Arkadi Dragomosjtsjenko (1946-2012), alleen in kleine kring bekend, maar met misschien meer eeuwigheidswaarde dan zijn beroemde generatiegenoot. Een nieuwe vertaling van Sigizmoend Krzjizjanovski (1887-1950) richt de schijnwerper weer wat meer op deze bijna vergeten schrijver.

De Tsjechische literatuur is vertegenwoordigd met de winnende vertaling van een vertaalwedstrijd. De tekst die vertaald moest worden was een gedeelte van een essay van Václav Havel. Ook de Slowaakse literatuur wordt vertaald, zij het minder dan de Tsjechische. Dit nummer biedt een overzicht over wat er recent aan Slowaaks in vertaling verschenen is.

Tenslotte de Oekraïense literatuur. Deze komt weinig aan bod in TSL, aangezien er bij ons nauwelijks specialisten zijn op dit gebied: nergens in Nederland of België kan men Oekraïens studeren. Er zijn echter boeiende ontwikkelingen gaande in de Oekraïense literatuur. Serhi Zjadan (1974) geldt daar als de belangrijkste hedendaagse auteur.

 

Mei 2017<       TSL 76       >