<       TSL 48 – REDACTIONEEL       >Dit nummer brengt weer materiaal bijeen uit verschillende Slavische literaturen. Als vervolg op het Solovjovnummer van juni van dit jaar (TSL 46) beginnen we met een interview met Frans-Joseph van Agt en publiceren we al zijn vertalingen van Solovjovs poëzie. Ook aan het slot van het nummer is er aandacht voor de Russische filosoof: in de rubriek ‘Recensies en signalementen’ worden twee recente Nederlandse boeken van en over Solovjov besproken, een vertaling van zijn dissertatie, Krisis van de westerse wijsbegeerte (1874), en een inleiding daarop.

Via een stuk over de eerste Nederlandse vertaling van Dostojevski’s roman Brat’ja Karamazovy (De gebroeders – tegenwoordig De broers – Karamazov), die in 1913 verscheen, komen we bij de zeventiende-eeuwse Tsjechische filosoof en didacticus Comenius. Ook Daniel Micka is een Tsjech, maar wel een prozaïst uit onze eigen tijd.

Ook wat de Poolse literatuur betreft publiceren we wat ‘ouder’en wat ‘nieuwer’ werk. Tot het oudere behoort een aantal gedichten van Jarosław Iwaszkiewicz (1894-1980), het nieuwere wordt gerepresenteerd door Andrzej Stasiuk, een van Polens meest spraakmakende hedendaagse auteurs.

Ten slotte een kort verhaal uit Slovenië van de eveneens hedendaagse, maar wel wat oudere schrijver Žarko Petan (geboren 1929).

December 2007<       TSL 48       >