<       TSL 49 – REDACTIONEEL       >Enige tijd geleden kwam Eric Metz, slavist aan de Universiteit van Gent, met de vraag of de redactie iets voelde voor een themanummer met moderne Oekraïense literatuur. Daar hadden we vanzelfsprekend wel oren naar. Oekraïene is, na Rusland, het grootste land van Oost-Europa, maar zijn literatuur is in het Westen nauwelijks bekend. En noch in Nederland, noch in België is er een opleiding Oekraïens, zelfs niet op bijvakniveau. Samen met Oleksiy Yudin heeft Eric Metz een mooie selectie Oekraïense literatuur bijeengebracht.

Uit het nummer van TSL dat nu voor u ligt blijkt dat de hedendaagse Oekraïense literatuur onterecht onbekend is dat er veel gebeurt op dit moment, er verrassende schrijvers en schrijfsters zijn, die langzamerhand ook beginnen door te dringen in de omringende landen en de westerse wereld. Tot die auteurs behoren onder andere Joeri Androechovytsj, die aan de wieg stond van het Oekraïense postmodernisme, en Oksana Zaboezjko. Haar roman ‘Veldonderzoek naar de Oekraïense seks’ (1996), waaruit we hier een fragment publiceren, is reeds in verschillende Europese talen vertaald en zal volgend jaar ook in het Nederlands verschijnen.

Naast de introductie in de Oekraïense literatuur van nu biedt dit nummer van TSL nog enkele andere bijdragen. Wat het Russisch betreft publiceren we een artikel van de nestor van de Nederlandse slavistiek, Tom Eekman, over de vrouw in het werk van Tsjechov. Als mede-vertaler van de nieuwe uitgave van Tsjechovs verzamelde verhalen (deel vier is zojuist verschenen) heeft hij daar duidelijk veel gegevens over bijeengebracht. De Poolse literatuur is vertegenwoordigd met de originele tekst en de vertaling van een aantal ‘treurdichten’ van de zestiende eeuwse dichter Jan Kochanowski. De gedichten zijn ontstaan naar aanleiding van de dood van zijn dochtertje. In de recensies is er aandacht voor de recente verrassende publicatie in Rusland van het derde deel van De merkwaardige lotgevallen van soldaat Ivan Tsjonkin van Vladimir Vojnovitsj en voor de roman De stoel van Elijah van de jonge schrijver uit Sarajevo Ivan Stiks.

April Mei 2008<       TSL 49       >